Våra boendetjänster

Boende

I Beckas boende finns personal i huset under dagtid, vissa kvällar och helger. Övrig tid finns personalen tillgänglig på telefon. För de boende ingår det mesta av vad man behöver i vardagen:
  • Fullt utrustat hem
  • Vissa frivilliga gemensamma fritidsaktiviteter så som matlagningskvällar och utflykter
  • Tillgång till dator och wifi
  • Viss transport vid behov

Öppenvård

Vi erbjuder också öppna stödinsatser i hemmiljö, där vi jobbar med struktur, vägledning eller avlastning utifrån familjernas och individernas behov, i samråd med socialtjänsten.
Image

Så arbetar vi

Beckas ger ett tryggt boende i egen lägenhet med eget ansvar. Stödet omfattar både social träning och mer praktiska saker som att ordna upp ekonomin och sköta daglig livsföring, till exempel handla, laga mat och tvätta. En viktig del är att hjälpa de boende att återskapa tidigare sociala nätverk eller hitta nya nätverk.

Individuellt och behovsbaserat stöd

Hur stödinsatserna ser ut för varje boende är individuellt och behovsbaserat, och vi utformar stödet tillsammans med de boende och socialtjänsten vid ett första möte.

Vårt mål är att de boende ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utifrån sin livssituation, och få hjälp med att stärka sina egna resurser för att på sikt kunna klara ett eget boende och ett självständigt liv med ordnade förhållanden.

Beckas arbetar med genomförandeplanen som redskap.

Om Beckas

Beckas är ett stödboende för föräldrar och barn som behöver extra stöd i sin vardag. Boendet riktar sig till familjer och barn men kan också ta emot gravida kvinnor.

Verksamheten startade 2013 och drivs av Sussie Angantyr Krigsman och Kicki Berg Eidebo.

Här finns vi

Beckas AB

Vendelsövägen 55

135 51 Tyresö

0723 509318

© 2022 Beckas