Fortbildning

Anknytning och betydelsen av nära relationer

Föreläsare: 
Carl Pether Wirsén, beteendevetare och leg. psykoterapeut, Ability Care AB

Utbildningen förmedlar ett anknytningsbaserat förhållningssätt med fördjupad förståelse kring anknytningsmönster, trauma, kulturförståelse och identitetsutveckling.g

Doulautbildning

Utbildning: Förlossningsgruppen

Utbildningen är en fyradagarskurs som innefattar allt du behöver veta om födandet. Kursen går igenom mental förberedelse, kvinnokroppen, förlossningsförloppet, komplikationer, sjukhusrutiner, smärthantering, avslappning, massage och beröring.

Att immigrera är en kris!

Föreläsare: Carl-Pether Wirsén (Beteendevetare, leg. Psykoterapeut)

Föreläsningen behandlar ungdomars beteenden och processer utifrån begrepp som anknytning, trauma, kultur, skam och identitetsutveckling. Föreläsningens syfte är att öka vår kunskap och förståelse för de ensamkommande ungdomarnas beteenden och behov.

Ensamkommande flyktingbarn

Föreläsare:
Anders Fänge (före detta landschef på Svenska Afghanistankommittén)
Marie Balint (fil dr, leg psykolog/leg psykoterapeut. BUP)
Leo Razzak (inspiratör, kommunikatör och social entreprenör)

Föreläsningen behandlar barnens/ungdomarnas olika bakgrund, att få förståelse för dess problematik, hantering av olika kriser samt förståelse för olika kulturer och dess krockar.

Samtal med barn och ungdomar, 2dgr

Utbildning: Bris

Utbildningen har fokus på samtalsmetodik och hur vi kan omsätta de salutogena (hälsofrämjande)begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn och unga. Vi utgår från barnets rättigheter enligt barnkonventionen och belyser betydelsen av ett barnperspektiv.

Se hela mig!

Föreläsning: Bris

Föreläsningen "Se hela mig!" bygger på BRIS studie från 2012 som beskriver psykisk ohälsa utifrån barns och ungas eget perspektiv. Syftet är att ge ökad kunskap och förståelse för barn och unga som drabbats av psykisk ohälsa.

Signs of safety

Utbildning: Tomas Embräus

Signs of safety beskrivs vara ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge.

LABC

Utbildning: Firstaid

En fösta-hjälpen-kurs i LABC: L – Livsfarligt läge, A – Andning, B – Blödning, C – Cirkulationssvikt.

Forum om hederskultur

Föreläsning: Integrationsforum

En-dagars konferens om hur hedersrelaterat förtryck och våld tar sig uttryck. Skuld-, heder- och skamkulturer.

Trauma och posttraumatiskt stressyndrom

Utbildning: Sverigehälsan

En fyra dagars utbildning som behandlar bl a:

  • Flykt, migration och flyktingtrauman
  • Grundläggande psykotraumatolog
  • Traumatisering, psykisk ohälsa PTSD och komplex PTSD
  • Screening och diagnostisering av PTSD
  • Traumamedvetet bemötande
  • Traumafokuserad behandling
  • Traumafokuserat arbete med tolk

Kropp och sexualitet - en kurs i sex och samlevnad för dig som möter personer med utländsk bakgrund

Utbildning: Lafa

Kursen behandlar frågor kring språkförståelse, ordens laddning och värderingar samt frågor om likheter och olikheter när det gäller syn på sexualitet och genus i Sverige jämfört med andra länder.

Säkra varje unge

Utbildning: Stiftelsen FTS Säkra varje unge 

Ett seminarium om sexuella övergrepp mot barn irl och på nätet, och hur vi ska hitta och hjälpa dessa barn.

Image

Om Beckas

Beckas är ett stödboende för föräldrar och barn som behöver extra stöd i sin vardag. Boendet riktar sig till familjer och barn men kan också ta emot gravida kvinnor.

Verksamheten startade 2013 och drivs av Sussie Angantyr Krigsman och Kicki Berg Eidebo.

Här finns vi

Beckas AB

Vendelsövägen 55

135 51 Tyresö

0723 509318

© 2022 Beckas